Get Adobe Flash player

Keresés

Webkamera


Kapcsolatok

Bugaszegi horgásztó
Cornus Kert

Vinter-Tech Kft.

Balatoni horgászengedélyek 2013-ban

A balatoni, kis-balatoni és nyugati-övcsatornára érvényes területi horgászengedélyek árai a tavalyi évhez képest nem változtak!

 

Részletek: itt.

fishing

catch fish

Változások a balatoni horgászrendben

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. megalkotta a 2012-es évre érvényes, új Balatoni Horgászrendjét, amely a korábbiakhoz képest jelentős változásokat tartalmaz. Ilyen többek között a régi általános tilalom részleges visszahozása, amely április 1 és 30. között a nyíltvízi horgászat tiltásával a Balaton süllőállományát hivatott védeni. Úgy véljük, az új horgászrend betartása egyetlen tisztességes horgász számára sem okoz majd problémát, mindemellett kérünk mindenkit, hogy ismerje megaz új rendelkezés magyarázatát, amely azonban csupán tömörített, nem minden részletre kiterjedő változata az új horgászrendnek.

 

Bevezető

Az új horgászrend létrejöttét megelőzően számos szervezettel tárgyaltunk, hiszen célunk egy betartható dokumentum létrehozása volt, amely nemcsak a balatoni horgászok gyakorta felvetett problémáira igyekszik megoldást találni, hanem arra is hivatott, hogy óvja a Balaton ökológiai állapotát, megvédje a tó halállományát, ezzel párhuzamosan pedig a legkevésbé korlátozza a tisztességes, sportszerű horgászt.

A horgászrend létrehozásakor a társaságunkhoz beérkező levelek alapján maximálisan figyelembe vettük a horgászok véleményét, ezen túl a halőrök, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság valamint a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet meglátásait.

Korábban azt terveztük, hogy társadalmi vitára bocsátjuk, ahogy azt az új fogási napló esetében is megtettük. Erre végül azért nem került sor, mert a szakmai oldalakról érkezett visszajelzések azt mutatták, egy ilyen típusú egyeztetés feltehetően parttalan vitává fajult volna.

 

Új típusú időszakos tilalmak

Az új horgászrend megalkotásakor felmerült a kérdés, hogy melyik balatoni halfaj szorul leginkább védelemre. Mindent figyelembe véve úgy döntöttünk, hogy a Balaton egyik leghíresebb halát, a süllőt kell elsősorban védenünk, így a Horgászrend számos eleme ezt a célt szolgálja.

Ezt figyelembe véve került a horgászrendbe az, a tó teljes ragadozóhal-állományát megóvni szándékozó új rendelkezés, amely szerint március 1. és március 31. között tilos ragadozó halat fogni. A térség időjárási viszonyait figyelembe véve úgy véljük, hogy a tilalmi időszak megválasztásával a horgászok valójában nem egy teljes hónapot veszítenek, csupán két hetet, hiszen március első 2 hetében a Balatont jellemzően még jég borítja.

A halállomány nyugalmán kívül szintén ezt a célt szolgálja a nyílt vízi horgászat megtiltása április 1. és április 30. között. Ebben az időszakban csak a partról lehet horgászni a Balatonon.

A süllőállomány védelmét szolgálja még emellett az a pont is, amely október 15. és március 31. között megtiltja a halradar használatát. Ezt a korlátozást egyébként az is indokolja, hogy visszaszorítsuk a gereblyézéses módszer használatát a vermelés időszakában. Az ellenőrzési tapasztalatok azt mutatják, hogy ebben az időintervallumban a vermelő halak felderítésére szinte minden esetben használták a halradarokat.

Az új tiltások sorába tartozik még a nyílt vízi éjszakai horgászat betiltása, amely ugyancsak az október 15-től március 31-ig terjedő időszakra vonatkozik. Ekkor vízijárműről csak hajnal 4 és este 10 óra között lehet horgászni.

 

A horgászzsákmányra vonatkozó tilalmak

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a bojlis horgászok között kialakult egy jelentős réteg, akik a nagypontyok kifogására specializálódtak, és úgynevezett megélhetési horgászként tevékenykednek, a bojlis horgászat alapelveivel nem törődve, zsákmányukat rendszeresen eladják.

Ennek megakadályozása érdekében, a megélhetési horgászok elfogását segítő szabályok is beépítésre kerültek az új horgászrendbe.

Új mennyiségi korlátozás lép életbe, ami ráépül a törvény által meghatározott darabszám korlátozásra. Eszerint a horgász a törvényileg meghatározottaknak megfelelően naponta 5 darab (3+2) méretkorlátozással védett halat foghat, de egy fajból sem foghat ki 10 kilónál többet. Ez azt jelenti, hogy például, akinek mondjuk, pontyból horgára akad egy 11 kilós példányt, az aznap ebből a fajból több halat nem foghat, be kell fejeznie a pontyozást, de ha például 3 db 3 kilós pontyot fog, akkor azokat megtarthatja, mert 10 kiló alatt a darabszám korlátozás érvényesül.

Ez a szabály igyekszik kiszolgálni a horgászok igényeit, igazából a többek által kért és emlegetett felső méretkorlátozás (például 5 kiló feletti kötelező visszaeresztés) helyett került a horgászrendbe, ugyanis egy kapitális fogástól nem szeretnénk egyetlen tisztességes horgászt sem megfosztani és azt is elfogadjuk, hogy a horgászok saját szükségletként, a család számára fognak halat. Azt azonban nem tartjuk elfogadhatónak, hogy egyesek hasznot húzzanak a Balaton nagyponty állományának ritkításából.

Sajnos a hazai horgászmentalitást ismerve, a nem szabálykövető hozzáállással jellemezhető horgászréteg általában megtalálta a kiskapukat, és a szabályok áthágásával igyekezett hasznot húzni a balatoni halállomány veszélyeztetéséből. Egyben a tisztességes horgásztól elvették a lehetőséget, hogy sportszerűen megfogja a rekordhalat. Ezért fenntartjuk a horgászzsákmány értékesítésének tilalmát, és az eddig kihasznált kiskapu bezárása érdekében nem engedélyezett a hal vízparti elajándékozása sem. Tiltás alá kerül a méretkorlátozással védett élőhal szállítása, ez azonban nem akadályozza a csalihal betárolási célú szállítását.


Változások a jegyrendszerben

Ahogy arról a horgászengedélyek díjszabásának megalkotásakor már szóltunk, két új kategória is megjelenik a jegyrendszerben. A gyerekek számára 14 éves korig létrehoztuk a gyerekjegyet, amellyel számukra rendkívül kedvezményes áron, évente 1500 forintért tesszük lehetővé a horgászatot. Azt azonban szeretnénk elkerülni, hogy a gyermek jegyét alibiként felhasználva, a szülő saját magának biztosítsa a több botos horgászat lehetőségét, illetve a több hal elvitelének a lehetőségét.

A gyerekjeggyel ezért csak korlátozásokkal lehet halat fogni. A gyerekjeggyel kizárólag úszós módszerrel lehet horgászni és méretkorlátozással védett halat nem lehet megtartani.

A másik új jegykategória a 14-18 éves korosztálynak készült ifjúsági jegy, amellyel a fiatal horgász naponta 3 (2+1) méretkorlátozással védett halat foghat. Az a szabály azonban az ifjú pecásokra is érvényes, hogy ha egy fajból 10 kilósnál nagyobb példány akad a horogra, erre a fajra aznapra be kell fejezniük a horgászatot.

Fontos megjegyezni, hogy az előbb említett jegytípusokban a korhatárokat illetően van átjárási lehetőség, ez azonban csak felfelé érvényes. Vagyis, ha a 14 évesnél fiatalabb gyerek úgy gondolja, hogy a nagyobb lehetőségek kihasználása végett inkább ifjúsági jegyet vásárol, ezt megteheti. Ugyanakkor a 15. életévét betöltött fiatal már nem válthat gyerekjegyet. Ugyanez igaz az ifjúsági kategóriában. Ez a korosztály, ha akar, válthat felnőtt jegyet, a 18. betöltött életév után azonban kedvezményes árú, ifjúsági jegy már nem vásárolható.

A korosztályi határok tekintetében minden esetben a betöltött életév a mérvadó, vagyis gyermek abban az évben válthat utoljára gyerekjegyet, amelyikben betölti a 14. életévét, ugyanígy ifjúsági jegyet válthat még az a fiatal, aki a tárgyévben ünnepli a 18. születésnapját.

A nyugdíjas jegyek esetében ugyanez a szabály érvényes, aki az adott esztendőben éri el a 65 évet, az jogosult erre a jegytípusra. (Függetlenül attól, hogy év közben vagy az év végén született.)

Új szabályozás alá esnek a 24 illetve 72 órás jegyek is. Függetlenül attól, hogy a 24 órás jeggyel akár két napon át is lehet horgászni, a kifogott halmennyiség azonban ebben az esetben sem haladhatja meg az egy napra meghatározott mennyiséget, azaz a napi 5 (3+2) halat.

Ugyanez igaz a 72 órás jegyre. Hiába érint a jegytípus akár 4 napot, a horgász csak a 3 napra kifogható halmennyiséget viheti el magával.

 

A Balaton ökológiai védelme, az őshonos halállomány megóvása

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. kiemelt figyelmet fordít az őshonos halállomány védelmére, ami nemcsak az ökológiai egyensúly fenntartása miatt fontos, de a horgászok érdekét is szolgálja.

Az őshonos állomány védelmével párhuzamosan, kiemelt jelentőséggel bír az idegenhonos halfajok szelekciója. Ebben pedig a horgásztársadalom segítségére és megértésére is szükség van. Arra kérünk minden horgászt, hogy razbórát és ezüstkárászt semmi esetre se használjanak csalihalként. Ezeknek a halfajoknak a Balatonba engedése tilos.

A horgászok részéről kritikaként gyakran megfogalmazódik, hogy mit is jelent és honnan ered az etetésre vonatkozó korlátozás.(A Balatonban tilosa halak nagy tápanyagtartalmú és nagy mennyiségű szoktató beetetése.) A szabály elsősorban vízminőség védelmi célokat szolgál, és egyben a Balaton ökológiai állapotának védelmére és a vízminőség javítására vonatkozó 1033/2004 kormányhatározatnak tesz eleget.


Balatoni Horgászrend

1. A Balatonon és vízrendszerén – a területi engedélyeken feltüntetett vízterületeken – csak érvényes állami horgászjeggyel és területi engedéllyel szabad horgászni.

2. A horgászat megkezdése előtt meg kell ismerni, és a horgászat során be kell tartani a helyi horgászrendet.

3. A horgász, a horgászat ellenőrzésére jogosult személy (rendőrség, halászati hatóság, halőr, mezőőr, természetvédelmi őr), felszólítására köteles a horgászatra jogosító iratait, fogási naplóját, személyazonosító okmányát felmutatni, illetve járműve átvizsgálását biztosítani.

4. Március 1. – március 31. közötti időben ragadozó halakra horgászni TILOS!

5. Április 1. – április 30. közötti időben csak partról lehet horgászni. Ebben az időszakban vízijárműről (vitorlás, csónak, stb.), fürdőeszközről, illetve parti bejáróval nem rendelkező víziállásról (stégről) horgászni TILOS!

6. Október 15. – március 31. közötti időben a vermelő halállomány védelme érdekében halradar használata TILOS!

7. Október 15. – március 31. közötti időben vízijárműről (vitorlás, csónak, stb.) csak 04-22 óráig lehet horgászni, az éjszakai horgászat TILOS! A parti horgászatot e korlátozás nem érinti.

8. A felnőtt horgász naponta legfeljebb 5 db méretkorlátozással védett halat foghat, ebből legfeljebb 3 db tartozhat egy fajhoz, de egy fajból sem foghat összesen 10 kiló feletti mennyiséget. Ha egy hallal átlépi a 10 kilós határt, megtarthatja, de arra a halfajra aznapra be kell fejeznie a horgászatot.
A méretkorlátozással nem védett halakból naponta 10 kg-ot foghat.

9. Az ifjúsági horgász naponta legfeljebb 3 db méretkorlátozással védett halat foghat, ebből legfeljebb 2 db tartozhat egy fajhoz, de egy fajból sem foghat összesen 10 kiló feletti mennyiséget. Ha egy hallal átlépi a 10 kilós határt, megtarthatja, de arra a halfajra aznapra be kell fejeznie a horgászatot.
A méretkorlátozással nem védett halakból naponta 5 kg-ot foghat.

10. A gyermek horgász méretkorlátozással védett halat nem foghat, a méretkorlátozással nem védett halakból naponta 3 kg-ot foghat.

11. 24 órás jeggyel összesen a törvény által egy napra meghatározott darabszám fogható!

12. 72 órás jeggyel összesen a törvény által három napra meghatározott darabszám fogható!

13. A Kis-Balatonon naponta egy db méretkorlátozással védett ragadozó hal fogható.

14. A felnőtt horgász egy időben két horgászbottal, botonként maximum három horoggal horgászhat.

15. Az ifjúsági horgász egy időben egy horgászbottal, azon maximum két horoggal horgászhat.

16. A gyermek horgász egy időben egy horgászbottal, egy horoggal és kizárólag úszós felszereléssel horgászhat.

17. A Balatonon kizárólag a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. által kiadott fogási napló érvényes, a kifogott halakat ebbe kell beírni.

18. A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban az adott napot. Vízijárművel (vitorlás, csónak, stb.) az indulás számít a horgászat megkezdésének, ekkor kell bejelölni a napot.

19. A méretkorlátozással védett halakat a fogási naplóba a fogást követően azonnal be kell írni. A többi halat (garda, egyéb halfajok)a horgászat befejezése után, de a vízpart elhagyása előtt kell beírni a fogási naplóba.

20. A fogási naplóban jelezni kell a méretkorlátozással védett halak fogásának időpontját (dátum, óra, perc).

21. A fogási naplóban a fogás helyét vezetni kell, a Balaton esetében azt a települést kell megjelölni, amelynek partszakaszán a horgász horgászik, nyíltvízi (vízijárműről történő pl: vitorlás, csónak, stb.) horgászat esetén azt a települést, ahol van a kikötő, amelyből indult.

22. Azt a kifogott halat, amely valamely korlátozás miatt visszabocsátandó a vízbe, kíméletesen és azonnal vissza kell engedni, akkor is, ha sérült vagy esetleg elpusztult.

23. Tilos a megfogott halak kínzása. A kifogott halakat a horgászhely elhagyásáig élve kell tartani, vagy azonnal meg kell ölni.

24. A szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat a horgász még a vízparton köteles gyorsan és kíméletesen megölni, az élő hal szállítása TILOS!

25. A kifogott és szákba, pányvára, bilincsre helyezett halat kicserélni, később visszaengedni tilos. A visszaengedni kívánt halat a fogást követően a legrövidebb időn belül el kell engedni.

26. A horgászzsákmány eladása, gazdasági jellegű cseréje SZIGORÚAN TILOS!

27. A horgászzsákmányt a horgász a vízparton nem ajándékozhatja el!

28. Tilos a behordás vagy más eszközzel történő bejuttatás (pl: etetőhajó), a csalit csak dobással lehet eljuttatni a meghorgászni kívánt területre.

29. A haltelepítési pontokon elrendelt eseti időszakos tilalmak betartása kötelező.

30. Horgászat közben a horgászhelyet elhagyni, a bevetett horgászbotokat őrizetlenül hagyni, illetve felügyeletüket másra bízni tilos.

31. Szigorúan tilos az un. gereblyéző horgászmódszer és minden olyan módszer alkalmazása, amely során a horgot kívülről akasztják a hal testébe.

32. A kívülről akadt halat megtartani TILOS!

33. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a horgászhely kivilágítása kötelező.

34. Az őshonos halállomány védelme miatt razbórát, ezüstkárászt a Balatonba engedni, azzal csalizni SZIGORÚAN TILOS!

35. Tilos a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása.

36. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni tilos. A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni.

37. A Balatonon a halak nagy tápanyagtartalmú és nagy mennyiségű szoktató beetetése TILOS.

A horgászrend 2012. január 1-én lép hatályba.

Balatoni horgászengedélyek

horgaszengedely2012

  1. Az "ÁLTALÁNOS" területi engedély, érvényes a Balaton egész területére, beleértve a befolyók meghatározott szakaszait is, a Kis-Balatonon a kijelölt területekre és partszakaszokra, valamint a Nyugati-övcsatornán is a meghatározott szakaszra.
  2. AZ "PARTKÖZELI BALATONI" területi engedély érvényes a Balatonon a parttól a víz felé 1500 méter távolságig, valamint a befolyók meghatározott szakaszain a Kis-Balatonon a kijelölt területekre és partszakaszokra, valamint a Nyugati-övcsatornán is a meghatározott szakaszra.
  3. A "NYUGATI ÖVCSATORNA" területi engedély tulajdonosa a Nyugati Övcsatorna Pálmajori híd és a 7-es közút hídja közötti szakaszán valamint a Sári és Cigány-belvízcsatornán a somogyszentpáli bekötőúttól a Nyugati-Övcsatornáig horgászhat.

Elveszett és  a horgász hibájából megrongálódott területi engedélyt nem pótolunk!

Amit a Balatonról tudni illik

A Balaton,  becenevén a „Magyar Tenger” Közép-Európa legnagyobb tava, Magyarország vízrajzának meghatározó eleme. Típusa a Fertő-tóhoz és a Velencei-tóhoz hasonlóan szikes tó. 77 km hosszú, szélessége 1,3–14 km között ingadozik, vízfelülete pedig 594 km². Keleti medencéjét a Tihanyi-félsziget választja el a tó többi részétől. Déli partjánál medre sekélyebb.

A tó sekélysége és a nyári meleg víz viszonylag alacsony viszkozitása miatt szél esetén gyorsan alakulnak ki rajta hullámok. Az uralkodó szélirány a tóra merőlegesen, északnyugati irányból fúj. A Balaton-felvidék hegyei-völgyei lüktetést idéznek elő a szélben, ami a tavon hirtelen hullámzást, illetve hullámmentes időszakokat okoz. A hullámok szokatlanul meredekek, amit a viszonylag sekély vízmélység, a meder interferenciája idéz elő. Az eddig legmagasabb hullámokat partközelben 1,82, a meder közepén 1,95 méternek mérték. A hullámok hossza 2-12 méter között mozog. A szél elülte után 2 óra szükséges a hullámok elcsendesedéséhez.

A tóra hosszanti irányú tartós szél jelentős változásokat idézhet elő a Balaton különböző medencéinek vízszintjében. A tartós délnyugati szél 5-11 óra alatt a víztömeg nagy részét északkelet felé tolja el. Az eddig megfigyelt legnagyobb ilyen mozgásra 1962. május 14-én került sor, amikor 9 óra alatt Keszthelynél a vízszint 45 cm-rel csökkent, Alsóörsnél pedig 51 cm-t emelkedett. A keresztirányú áramlások, a partvonal tagoltsága és más tényezők miatt az ilyen jelenségek előrejelzése szinte lehetetlen.

Tartós északi szél esetén keresztirányú elmozdulás is lehetséges, ennek eddigi legnagyobb mért példája 52,7 cm-es vízszintcsökkenés volt Alsóörsnél, 37,5 cm-es növekedéssel Siófoknál.

Ugyancsak a szél, valamint a Föld forgása befolyásolja az áramlások kialakulását is a tóban. Az uralkodó északnyugati szélnek megfelelően a fő áramlatok a felszínen az északi partról a déli felé haladnak, míg a tó mélyén a víz az ellenkező irányba áramlik vissza.

More Articles...

  1. Balatoni halfajok

Időjárás

Felhőkép
Hőtérkép
Széltérkép
Időjárás előrejelzés
Forrás: Időkép